/BIP – biuletyn informacji publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Śremie
BIP – biuletyn informacji publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Śremie2022-06-09T10:59:10+02:00

Organy: prowadzący i nadzorujący pracę szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Śremie
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93

Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  w Śremie
mgr Maria Bychawska

Wicedyrektor
mgr Magdalena Musielak

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Anna Wyzuj

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach

 Nabór na stanowisko: 

This website uses cookies and third party services. Ok