WOLONTARIAT

/WOLONTARIAT
WOLONTARIAT2018-12-13T08:39:08+00:00

Project Description

W Zespole Szkół Technicznych bardzo prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, którego koordynatorem jest pani Małgorzata Ławniczak. W klubie działa aż 50 wolontariuszy, którzy włączają się w różne akcje, aby pomóc potrzebującym.

CELE:

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii i tolerancji.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
Rozwijanie zainteresowań.
Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

WSPÓŁPRACA Z Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

REALIZOWANE ZADANIA
Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu.
Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
Poznanie obszarów pomocy.
Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym.
Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
Monitorowanie działalności wolontariuszy.
Wymiana doświadczeń.

Informacje kontaktowe

ul. Stanisława Staszica 3,
63-100 Śrem

Phone: 61 28 37 635

Najnowsze wpisy

Powered by FRESHgroup
Agnieszka Siatecka