/WOLONTARIAT
WOLONTARIAT2023-12-11T12:52:23+01:00

Project Description

W Zespole Szkół Technicznych bardzo prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, którego koordynatorami są są Pani  Dyrektor Maria Bychawska, Pani Cecyliz Szarzyńska, Pani Karolina Karolak i Pani Agnieszka Siatecka. W klubie działa aż 50 wolontariuszy, którzy włączają się w różne akcje, aby pomóc potrzebującym.

Niesienie pomocy osobie ,która jest na wózku inwalidzkim
W dniu 25.04.2023 trójka naszych wolontariuszy wzięła udział w specjalistycznym szkoleniu. Tematem przewodnim było niesienie pomocy osobie, która jest na wózku inwalidzkim. 3 godziny szkolenia to 180 minut cennych informacji, którymi z pewnością nasza ekipa podzieli się z koleżankami i kolegami ze szkolnego wolontariatu.
W szkoleniu udział wzięli
Aleksander Strugała
Maks Słomiński
Marek Bychawski

Pomagać może każdy i wszędzie

W dniu 28.10.2022 uczniowie ZST biorą udział w szkoleniu. pozwoli im ono zasilić grono wolontariuszy naszej szkoły i nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują! Dziękujemy Pani Annie Sobieraj z Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem za cenne spotkanie a młodzieży za to, że tak chętnie podejmuje się bezinteresownych działań.

CELE:

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Rozwijanie empatii i tolerancji.
Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
Rozwijanie zainteresowań.
Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

WSPÓŁPRACA Z Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

REALIZOWANE ZADANIA
Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu.
Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
Poznanie obszarów pomocy.
Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Okresowe zebrania członków Wolontariatu.
Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym.
Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
Monitorowanie działalności wolontariuszy.
Wymiana doświadczeń.

Warto pomagać

24.11.2023
Gala Wolontariatu to coroczne wielkie święto tych, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc. Takich uczniów nie brakuje także w Zespole Szkół Technicznych. Dzisiejszy wieczór był czasem podsumowań, ale także uhonorowania tych, którzy w ofiarowaniu siebie innym są najlepsi z najlepszych. Cieszymy się, że w tym zacnym gronie znalazł się uczeń klasy 3a- Marek Bychawski, z rąk Burmistrza Śremu odebrał nagrodę w kategorii Odkrycie roku. Gratulujemy również Wiktorii Gorzyńskiej i Bartoszowi Chaliłowi, których nominowano kolejno na wolontariusza roku i przyjaciela wolontariatu, pamiątkowe dyplomy wręczył im Starosta Śremski Pan Zenon Jahns.
Podziękowanie z rąk Burmistrza Pana Adama Lewandowskiego odebrała także Pani Karolina Karolak- koordynator Koła Wolontariatu w naszej szkole. Nie zwalniamy tempa i dalej będziemy nieść pomoc tym, co jej potrzebują.

25.11.2022

Koniec listopada to czas, kiedy wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku, a tym samym jest to moment na podsumowania. W dniu dzisiejszym wolontariusze ZST, Pani Dyrektor Maria Bychawska oraz koordynatorzy wolontariatu Pani Karolina Karolak i Agnieszka Siatecka uczestniczyli w uroczystej Gali Wolontariatu, której organizatorem od wielu już lat jest Fundacja Rozwoju i Rewaloryzacji Miasta Śrem. Podczas spotkania był czas na wyróżnienia i nagrody w czterech kategoriach: odkrycie roku, wolontariusz roku, klub wolontariatu i przyjaciel wolontariatu. Bardzo cieszymy się ,że zwycięstwo w pierwszej kategorii przypadło Adrianowi Feliczakowi z klasy 4i – doceniono jego bezinteresowne zaangażowanie, otwarte serce i poświęcenie.

Gratulacje

również dla Pana Krzysztofa Tomaszewskiego- zwycięzcy w kategorii Przyjaciel Wolontariatu! Dobro powraca- dlatego działamy dalej, niosąc pomoc tym, którzy tego potrzebują

Dziękujemy w tym miejscu Pani Małgorzacie Ławniczak, która przez wiele lat koordynowała pracę Szkolnego Klubu Wolontariatu.

05.12.2019
To już po raz 15 zorganizowano w Śremie Galę Wolontariatu. Uroczystość odbyła się w minionym tygodniu w Auli KCEK. W jej trakcie wielokrotnie dziękowano wolontariuszom za ich codzienną aktywność, otwarte szeroko serca i wysoki poziom zaangażowania oraz empatii. Nie obyło się także bez nagród odebranych z rąk włodarzy naszego miasta, te, ku wielkiemu zadowoleniu trafiły między innymi w ręce ucznia Zespołu Szkół Technicznych Bartosza Chaliła. To właśnie jego nazwisko rozbrzmiało w momencie wyczytywania zwycięzcy w kategorii Odkrycie Roku. Nagroda do ZST powędrowała także jako do najlepszego tegorocznego  Kreatywnego Klubu Wolontariatu, który działa dzięki koordynatorowi p M. Ławniczak. Dobro powraca- niech te słowa będą dewizą w oczekiwaniu na kolejną galę w 2020r.

This website uses cookies and third party services. Ok